486 KW NÉVLEGES TELJESÍTMÉNYŰ NAPELEMES KISERŐMŰ ÉPÍTÉSE A MAGYAR BIOMIX KFT-NÉL

486 KW NÉVLEGES TELJESÍTMÉNYŰ NAPELEMES KISERŐMŰ ÉPÍTÉSE A MAGYAR BIOMIX KFT-NÉL

Támogatást nyújtó hitelintézet neve: MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Állami támogatás formája: kedvezményes kamatozású kölcsön

Kölcsön összege: 149.000.000 Ft

Hitelprogram megnevezése: GINOP-8.4.1/B-16 azonosító jelű KKV energia hitel

A hitelprogram keretében nyújtott kölcsön állami támogatásnak, formáját tekintve kedvezményes kamatozású kölcsönnek minősül.

A támogatás odaítélésének dátuma: 2017.12.21.

Projekt megvalósításának kezdete: 2018.02.19.

Üzembe helyezés időpontja: 2019.04.16.

 

Projekt leírása:

A Magyar Biomix Kft. 2017. júniusában pályázati kérelmet nyújtott be a KKV Energia hitel című GINOP-8.4.1/B-16 kódszámú pályázati felhívásra, melyet 2017. decemberében az MFB Zrt. támogatásra érdemesnek ítélt.

A projekt elsődleges célja a finanszírozási forráshoz nem, vagy nem megfelelő mértékben hozzájutó mikro-, kis- és középvállalkozások versenyképességének növelése, korszerű termék- és szolgáltatásfejlesztési képességének megteremtése, valamint e képesség növelésének támogatása a külső finanszírozáshoz történő hozzáférés javítása révén. A Hitelprogram mikro-, kis- és középvállalkozások olyan, pénzügyi szempontból életképes és jövedelemtermelő beruházásait támogatja, amelyek megújuló energiaforrás (a szélenergia kivételével) felhasználásával hálózatra termelés céljából villamos energiát állítanak elő.

A cél a megújuló energiaforrás felhasználásával hálózatra termelés céljából villamos energia előállítása, mely során a Nagyvarsány, belterület, hrsz. 712/3 szám alatti ingatlanunkon egy 486 kW névleges teljesítményű, fotovoltaikus naperőmű került megépítésre és működtetésre, mely 2019. áprilisi hálózatra kötése óta szervesen részt vesz a térség energiaellátásában.